Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là gì? Trình tự, thủ tục thực hiện hợp nhất doanh nghiệp như thế nào? Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu rõ vấn đề qua bài viết dưới đây:

Chi tiết về hợp nhất doanh nghiệp:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì:

Hợp nhất doanh nghiệp là trường hợp hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành 1 công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Trình tự hợp nhất doanh nghiệp:

Trình tự để hợp nhất các doanh nghiệp thành một doanh nghiệp mới trải qua các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hợp nhất

 • Lập và phê duyệt phương án kinh doanh tiền khả thi
 • Tìm kiểm, kiểm tra, phân tích mức độ hợp pháp đối với trụ sở doanh nghiệp
 • Xây dựng ý tưởng và kiểm tra mức độ hợp pháp đối với tên doanh nghiệp
 • Xây dựng ngành nghề công ty được hợp nhất phù hợp với ngành nghề đã đăng ký
 • Nghiên cứu và kiểm tra quy định pháp luật đối với người đại diện công ty được hợp nhất
 • Phân tích các quy định pháp luật khác liên quan đến vấn đề hợp nhất doanh nghiệp

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp như thế nào

 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
 • Xây dựng quy chế hoạt động công ty được hợp nhất
 • Xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức công ty được hợp nhất

Bước 3: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở kế hoạch và Đầu tư

 • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra phiếu nhận và hẹn ngày trả kết quả
 • Nếu hồ sơ chưa đúng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu bổ sung
 • Nếu hồ sơ thiếu: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra văn bản yêu cầu bổ sung

Bước 4: Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh

 • Xuất trình giấy hẹn nhận kết quả
 • Nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh
 • Nhận kết quả Đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện thủ tục khắc dấu pháp nhân
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here