Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí

Công ty tư vấn Lawkey nhận được câu hỏi sau:

Theo tôi được biết Ngân hàng nhà nước vừa mới ban hành một văn bản về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.Quý công ty có thể cho tôi hỏi theo quy định nay thì Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí được quy định như thế nào? Mong Lawkey giải đáp giúp tôi.

Công ty tư vấn đầu tư Lawkey xin được phép trả lời như sau:

Tại Điều 10 Thông tư 31/2018/TT-NHNN, có hiệu lực ngày 01/02/2019, quy định các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí như sau:

1. Quy định về các giao dịch thu:

– Thu chuyển khoản từ tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

– Thu ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

– Thu ngoại tệ từ các khoản thu hồi vốn (chi phí) nhà đầu tư được nhận theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 124/2017/NĐ-CP;

– Thu chuyển vốn đầu tư về Việt Nam trong trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư ở nước ngoài, giảm vốn đầu tư, thanh lý hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

– Thu lợi nhuận và các thu nhập hợp pháp chuyển về nước từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

– Thu nợ gốc và lãi của các khoản cho vay của nhà đầu tư đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động dầu khí ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

– Thu hồi nợ từ bên được bảo lãnh liên quan đến các khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư trong hoạt động dầu khí ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

– Thu chuyển số dư trong trường hợp thay đổi tài khoản vốn đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư này;

– Các giao dịch thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

2. Quy định về các giao dịch chi:

– Chi chuyển khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

– Chi cho vay đối với chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật;

– Chi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh liên quan đến khoản bảo lãnh của nhà đầu tư cho chính pháp nhân thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài trong hoạt động dầu khí phù hợp với quy định của pháp luật;

– Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;

– Chi chuyển khoản vào tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư;

– Các giao dịch chi hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

Trên đây là quy định về các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ trong hoạt động dầu khí.

Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với công ty tư vấn đầu tư Lawkey để được hỗ trợ.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here